MASIZZIM
 
     
 
고객센터 인증실적
 
     
 
작성일 : 15-08-28 14:20
(주)유진인터내셔날 중국 화장품 위생허가(CFDA) 착수
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 886  
()유진인터내셔날 일반류 마스크팩 1종제품 중국 화장품 위생허가(CFDA) 착수.